Contact LexisNexis®

  ㈜ 렉시스넥시스법률앤전문서비스코리아 ,대표 김강수 


    서울시 용산구 녹사평대로 206(이태원동) 천우빌딩 4층 04345
    Tel. 02-6714-3003 (대표) Fax. 02-725-4388

     오시는 길
       지하철 6호선 이용시 : 6호선 녹사평역 하차 후 1, 3번 출구로 나와서 횡단보도 건너 도보 3분
       버스 이용 시 : 녹사평역 정거장 (하차 후 도보 5분) 버스: 110B, 421, 740
                                중앙 경리단 (하차 후 도보 5분) 버스: 143, 401, 406